Adresár O nás Regióny Cenník Inzercia Pridaj firmu Kontakt

 Kategórie


Automobily
> Autobazáre
> Náhradné diely
> Nákladná doprava
> Pneuservisy

Cestovný ruch
> Cest. kancelárie   > Hotely
> Krátkodobé ubyt. > Penzióny
> Súkromie
> Ubytovanie

Bývanie, reality, dom, záhrada
> Bazény > Bytový dizajn
> Kuchyne
> Realitné kancelárie > Les a záhrada

Elektro
> Energetika
> Klimatizácia
> Servis

Financie
> Banky
> Poistenie
> Účtovníctvo
> Pôžičky, úvery

Úrady
> Pošty
> Poradne
> Úrady

Kultúra
> Kúpaliská
> Plavárne
> Galérie
> Knižnice

Obchod
> E-shop
> Ložiská
> Nábytok
> Odevy
> Veľkoobchody

Priemysel
> Hydraulika
> Obalová technika   > Strojárstvo
> Váhy
> Plasty

Počítače
> Počítače
> Tonery, Cartrige   > Servis
>Webdesign

Remeslá
> Čalúnnici
> Krby, kozuby
> Potreby
> Maliari
> Murári

Reštaurácie a stravovanie
> Bary
> Zariadenia
> Reštaurácie

Služby
> Kaderníctvo
> Kozmetika
> Manikúra
> Masáže
> Nechtové štúdia
> Pedikúra
> Reklama
> Štúdia štíhlej línie
> Solárne štúdia
> Upratovacie služby

Stavebníctvo
> Dvere, brány
> Podlaha
> Stavebné firmy
> Stavebniny
> Strecha
> Špeciálne práce  
> Okná
> Vstavané skrine

Šport a zábava     > Bicykle
> Jazda na koni
> Lyže, snowboardy
> Tenis

Výroba
> Čističky, šachty     > Prac. pomôcky
> Odevy
> Sedacie súpravy   > Stolárstvo

Vzdelávanie
> Jazykové školy   > Školenia, kurzy   > Prekladateľstvo    > Školy

Zdravie
> Chudnutie
> Fitness
> Kozm. produkty   > Lekárne
> Poisťovne
> Poradne

O projekte www.firmyzilina.sk

Hlavným cieľom projektu "FIRMY ŽILINA" je priniesť postupne užívateľom internetu kompletný prehľad firiem a organizácií nachádzajúcich sa na území Žilinského regiónu – Bytča, Žilina, Kysuce, Terchová, Rajec. Chceme tak pomôcť pri lepšej orientácií firmám, obchodným partnerom, návštevníkom regiónu a v neposlednom rade potencionálnym zákazníkom pri výbere produktu alebo služby, ktorý práve hľadajú. Je tu pre nich možnosť rýchlo nájsť všetky potrebné informácie - údaje o firme, ktorú hľadajú (adresu firmy, telefonický kontakt, e-mail, prípadne rozšírené informácie ako sú fotografie, mapy, odkazy na web stránku firiem a podobne). Propagácia tohto projektu je zabezpečená v miestnych tlačových médiách, vlastnou sieťou reklamných plôch v regióne, prepojením s inými internetovými stránkami, umiestnením na štartovacej stránke v internetových kaviarňach v regióne. Veríme, že tento projekt pomôže návštevníkom rýchlo sa zorientovať pri hľadaní služby, produktu alebo obchodného partnera.

Všeobecné podmienky využívania služieb portálu www.firmyzilina.sk

Všeobecné podmienky obsahujú záväzné pravidlá a podmienky využívania služieb internetového portálu www.firmyzilina.sk prevádzkovaných firmou Ján Kapusniak - NAOS Kotešová 538, 013 61 a každý kto ich chce využívať je povinný ich dodržiavať.
Prevádzkovateľ portálu www.firmyzilina.sk je oprávneným prevádzkovateľom a správcom internetových stránok www.firmyzilina.sk (ďalej len správca ). V rámci prevádzky portálu je možné pridávať údaje o firmách, občianske inzeráty. Správca si vyhradzuje právo tieto informácie meniť, mazať alebo s nimi inak pracovať.

Užívateľ je každá osoba, ktorá portál www.firmyzilina.sk používa a pristúpila k týmto podmienkam.

Okrem prípadov výslovne uvedených v týchto podmienkach užívateľ nesmie kopírovať, distribuovať, odovzdávať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, licencovať, prevádzať alebo predávať akékoľvek informácie, získané zo služieb portálu www.firmyzilina.sk ani z nich vytvárať odvodené diela. Užívateľ nie je oprávnený využívať služby portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto podmienkam.

Užívateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že služby portálu môžu zahŕňať prepojenie na ich webové stránky. Prepojené webové stránky nie sú kontrolované správcom a tento nie je zodpovedný za obsah týchto webových stránok, ani za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na stránkach týchto webových stránok, ani za žiadne zmeny či aktualizácie týchto webových stránok. Užívateľ nesie zodpovednosť za to, že sa zoznámil s podmienkami, za ktorých je možné tento portál používať a je zodpovedný za dodržovanie týchto podmienok.

Na tomto portáli nie sú zhromažďované žiadne dáta osobnej povahy a užívateľ súhlasí s uverejnením údajov o firme, ktoré nie sú v rozpore so zákonom č.428/2002 Zz. O ochrane osobných údajov.

Užívateľ berie na vedomie, že informácie, ktoré dobrovoľne poskytne do katalógu firiem alebo občianskej inzercie môžu byť použité treťou osobou. Správca však nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné neoprávnené zneužitie týchto informácií.

Užívateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e - mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb portálu. Pôvodcom týchto e-mailov je správca portálu, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany správcu. Nesúhlas sa zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť správcovi serveru prostredníctvom položky kontakt v hornom menu.

Správca prehlasuje, že službám portálu www.firmyzilina.sk sa venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby portálu mohli vzniknúť užívateľom.

Správca nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb portálu ani za spôsob akým služby portálu využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu užívateľom či tretími osobami.

Správca je oprávnený bez súhlasu užívateľov a i bez ich predchádzajúceho oznámenia služby portálu upravovať alebo inovovať. Pokiaľ sa zmeny týkajú zaregistrovanej firmy je správca povinný užívateľa najneskôr tri pracovné dni pred zmenou informovať o tejto skutočnosti.

Správca je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamžikom zverejnenia na stránkach portálu. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia podmienok. Je v záujme užívateľa, aby priebežne sledoval znenie podmienok.

Občianska inzercia


Stránky prinášajú aj možnosť občianskej inzercie, ktorá je zdarma. Je tu možnosť predaja, kúpy, hľadania alebo ponuky zamestnania a pod. Všetky inzeráty sú kontrolované správcom. V prípade, že inzerát nie je v súlade s etickými zásadami inzercie alebo pokiaľ správca rozhodne o jeho nevhodnosti, inzerát nebude zverejnený. Inzeráty budú z jednotlivých rubrík vyradené po 3 mesiacoch od podania inzerátu. Pokiaľ ste ešte nepredali alebo nekúpili to čo ste inzerovali môžete inzerát podať znovu.

Prevádzkovateľ týchto stránok nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za inzeráty uverejnené na stránkach www.firmyzilina.sk Vložením údajov inzerent berie toto na vedomie.