Ekoprogres Žilina, s.r.o. - čistenie odpadových vôd - Žilina

Kategórie:

výroba, čističky odpadových vôd

Popis činnosti:

Hlavným zameraním firmy je čistenie komunálnych a priemyslených odpadových vôd, ktorých znečistenie je možné odstrániť biologickým aeróbnym, alebo anaeróbnym spôsobom. Významným dokladom pre potvrdenie našich zariadení je ATEST Ministerstva zdravotníctva na výrobu a používanie čistiarní odpadových vôd EKOPROGRES typovej rady 6-100 000 E.O. . Technológia čistenia a konštrukčné riešenie biologických reaktorov, ktoré v súčasnosti na čistenie odpadových vôd firma používa, sú vlastné patenty, prihlásené v Slovenskej republike a v zahraničí. Pri riešení konkrétnych návrhov technológie čistenia priemyselných odpadových vôd z rôznych odvetví, vychádzame predovšetkým z dôsledného prístupu už v predvýrobnej fáze realizácie ČOV.

Projekt + výroba + kompletná dodávka na kľúč + servis


VYUŽITIE:
čistenie všetkých druhov odpadových vôd s prevládajúcim biologickým znečistením, ktoré produkujú mestá a obce.

ÚČINNOSŤ:
96 - 98%-ný čistiaci účinok sa dosahuje:
AUTOMATICKÉ RIADENIE A REGULÁCIA CHODU čistiarne umožňuje: prevádzkovať čistiareň s minimálnym zásahom človeka do technologického procesu čistenia. Sondy a snímače trvale snímajú príslušné veličiny a funkčnosť agregátov, ktoré sú priebežne počítačom zaznamenávané a vyhodnocované. Prebieha automatická regulácia chodu jednotlivých agregátov aj celého čistiaceho procesu v závislosti od množstva odpadových vôd. Na nežiadúce odchýlky upozorňuje obsluhu signalizácia na počítači, prípadne zvukové signály. Výsledkom je vysoká spoľahlivosť chodu čistiarne a samotného čistiaceho procesu. Obsluha jednotlivých procesov a zariadení pomocou počítača je veľmi jednoduchá a prehľadná. Priebeh čistenia odpadovej vody je v jednotlivých fázach znázornený rôznou farbou. Celý proces čistenia je možné pozorovať a riadiť pomocou okienok, v ktorých je každý úkon jasne a zrozumiteľne znázornený.

Domová revízna šachta

Domové revízne šachty z PE s hladkou stenou, vystužené obvodovými výstuhami sú určené ako revízne šachty pre beztlakové odvádzanie odpadových vôd z rodinných domov a iných objektov – ukončenie súkromnej prípojky a na pripojenie k verejnej časti kanalizačného systému.
Jedinečnosť výrobku na Slovensku – vlastná výroba, vyznačujúca sa 100% tesnosťou a recklovateľnosťou, vysokou pevnosťou a pružnosťou, variabilnosťou priemeru vtokového potrubia a jednoduchou manipuláciou pri osádzaní. Pre pripojenie nátokového potrubia, ktoré môže byť voliteľné v piatich smeroch sa vyrežú otvory do rovnej výstupnej plochy na boku šachty, podľa štandardného rozmeru DN110, DN125, DN160, osadí sa gumové vtokové tesnenie a zasunie sa vtokové potrubie. Odtokové potrubie sa pripája cez unifikovaný výlisok, kde sa podľa priemeru odtokového potrubia pripája cez gumový krúžok potrubie priemeru hladké PVC DN200. súčasťou dodávky domovej revíznej šachty pre umiestnenie mimo komunikáciu je plastový uzamykateľný poklop. Pre osadenie do komunikácie sa nad horný segment osadí roznášací železobetónový prstenec, na ktorý sa uloží liatinový prstenec s liatinovým poklopom.

Otváracia doba:

Pondelok - piatok: 07:00 - 16:00 hod.
Sobota - nedeľa: Zatvorené

Adresa:

Pusté 916
013 22 Rosina
Slovenská republika

Telefón:

+421 41 500 81 07

Fax:

+421 41 500 81 08

Mobil:

+421 911 746 010,
+421 911 506 941

Web stránka:

www.ekoprogres.sk

E-mail:

zilina@ekoprogres.skWeb stránka spoločnosti EKOPROGRES Žilina.
Malé ČOV EČ 6-108

Galéria výrobkov Univerzálne vodomerné šachty

Galéria výrobkov Kontajnery na triedený odpad

Galéria výrobkov

Domová revízna šachta

Galéria výrobkov BioKompostér 1300

Galéria výrobkov