Subway language centre - jazyková škola Žilina

Kategórie:

Jazykové školy, angličtina, taliančina

Vieme, aké náročné je naučiť sa cudzí jazyk. Preto sme vybudovali školu, ktorá poskytuje moderný program štúdia v pohodlnom a príjemnom prostredí. Každá lekcia je zameraná na napredovanie študenta smerom k porozumeniu a schopnosti komunikovať v každodennej situácií. Počnúc konverzáciou v cafe bar, až po business prezentáciu.
Ponúkame prípravné kurzy pre získanie Cambridge Certificate a Diploma dell Universita di Siena.

Ako vyučujeme

Vďaka používaniu učebnej metódy "Task Based Learning" študent ľahšie porozumie štruktúre jazyka. Pravidlá gramatiky logicky vyplynú z bežných životných situácií, ktoré na hodinách simulujeme, či už formou konverzácie alebo rôznorodými úlohami. Konverzácie zaberajú podstatnú časť našich vyučovacích hodín, sú pripravované na aktuálne témy, vždy atraktívne a blízke našim študentom. Každý je osobne zainteresovaný, aktívne a veľmi intenzívne sa zúčastňuje na diskusii, čím napomáha úspešnému rozširovaniu novej a upevňovaniu už získanej slovnej zásoby.
Náš tím tvoria profesionáli a výučba jazykov je ich veľkou záľubou. Triedy s maximálnym počtom piatich študentov nám umožňujú venovať plnú pozornosť každému záujemcovi a jeho individuálnym potrebám na každej vyučovacej hodine.
Naši lektori s pedagogickým, ekonomickým vzdelaním a mnohoročnými medzinárodnými skúsenosťami z oblasti jazykového vzdelávania Vám dajú kľúč k úspešnému ovládaniu cudzieho jazyka.
Veríme, že jazyky sú mostom do sveta a my Vám ho pomôžeme prejsť.

Kurzy

Štandardné kurzy

Začiatočníci - tento kurz je určený študentom, ktorý sa s cudzím jazykom stretávajú prvý krát. Náš program robí tento proces jednoduchším a zábavným. Gramatiku si osvojíte jej aplikáciou v skutočnom živote, čo veľmi uľahčuje jej porozumenie.
Mierne pokročilý - táto úroveň má za úlohu zvýšiť sebaistotu študentov v používaní ich slovnej zásoby. Kvalifikované nové metódy schválené Cambridge Univerzitou obohatené o naše vlastné znalosti a skúsenosti, umožňujú študentom pochopiť princíp, akým komunikácia funguje.
Stredne pokročilý - prioritou tohto kurzu je sústredenie sa na štruktúru jazyka a vybrúsenie študentovej schopnosti viesť sebaisto plynulú konverzáciu so svojím partnerom.
Vyššie pokročilí - tento stupeň je určený študentom pripraveným pochopiť komplexnosť jazyka a rozvíjať si slovnú zásobu potrebnú k tomu, aby boli flexibilní a pripravení na akúkoľvek situáciu, ktorá sa vyskytne v našom neustále sa meniacom svete.
Pokročilí - najmä pre kandidátov, ktorí komunikujú plynulo vo vybranom jazyku, chcú si ho vybrúsiť a stať sa tak pohotovými aj v náročnej komunikácií. Či už v profesionálnom, súkromnom živote alebo zahraničnom prostredí.

Konverzačné kurzy

Cieľom kurzov je podporiť komunikáciu v cudzom jazyku do čo najväčšej miery a zvyšovať sebaistotu v komunikácií. Na hodinách sa študenti venujú rôznym diskusným aktivitám, rozvíjajú si slovnú zásobu a automaticky využívajú už naučenú gramatiku.

Firemné kurzy

Pre spoločnosti ponúkame vzdelávanie zamestnancov so štandardnou štruktúrou kurzov, ale aj možnosťou zamerania sa na individuálne potreby firmy.

Individuálne kurzy

Kurzy "šité na mieru" pre jedného študenta. Sú zamerané na individuálne potreby nášho klienta. V interakcii so študentom naplánuje lektor najefektívnejší spôsob rozvoja jeho jazykového potenciálu. Tým je každá hodina maximálne zúročená. Čas aj obsah kurzu je prispôsobený požiadavkám a potrebám študenta.

Špecializované kurzy

Business angličtina
- kurz s možnosťou zamerania sa na špecifickú oblasť obchodu a rozvíjanie komunikačnej zručnosti v danej oblasti
- všetky úrovne jazyka
- literatúra podľa odborného zamerania

Vzdelávanie kurzy pre učiteľov angličtiny a taliančiny

Otváracia doba:

Pondelok - piatok: 07:30 - 21:00 hod.
Sobota - nedeľa: Zatvorené

Adresa:

Mariánske námestie 10
010 01 Žilina
Slovenská republika

Mob:

0907 870 719
0907 218 526

Web stránka:

www.subwayschool.sk

E-mail:

paolo@subwayschool.skWeb stránka spoločnosti SUBWAY LANGUAGE CENTRE

Priestory jazykovej školy SUBWAY LANGUAGE CENTRE

Priestory jazykovej školy SUBWAY LANGUAGE CENTRE

Priestory jazykovej školy SUBWAY LANGUAGE CENTRE

Priestory jazykovej školy SUBWAY LANGUAGE CENTRE