PhDr. Alžbeta Košíková, PhD. – RU3

Kategórie:

Vzdelávanie, jazyky - ruský, nemecký, francúzsky jazyk a slovenský jazyk pre cudzincov

Centrum jazykovej komunikácie RU3 je pracovisko, ktorému nie je ľahostajná Vaša kariéra. Našim cieľom je prispieť k vašej viacjazyčnosti a naučiť Vás poznať okrem jazyka i kultúru a nositeľa vyučovaného jazyka, t. j. naučiť vás jazyk cez kultúru a kultúru cez jazyk. Sme presvedčení, že skutočná komunikácia bez poznania kultúry partnera v dialógu nie je možná. U nás si môžete rozšíriť svoje jazykové znalosti o ruštinu, nemčinu, francúzštinu, v prípade cudzincov hovoriacich rusky, nemecky a francúzsky o slovenčinu.
Mnohoročné skúsenosti máme i v oblasti prekladania a tlmočenia. Stretnutia s ďalším cudzím jazykom v priateľskej atmosfére a príjemnom prostredí Vám prinesú radosť a uspokojenie z napredovania, pomôžu dosiahnuť cieľ bez zbytočného stresu. Vaša spokojnosť a úspech je i našim úspechom.
Staviame na presvedčení, že v dnešnej dobe už iba angličtina nestačí. Podávame vám pomocnú ruku pri snahe lepšie sa uplatniť na trhu práce či už doma alebo v zahraničí znalosťou viacerých cudzích jazykov. Znalosť anglického jazyka je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou, avšak nastal čas, keď sa lepšie uplatňujú tí, ktorí sú schopní komunikovať okrem anglického jazyka i v ďalšom cudzom jazyku. V súlade s požiadavkami Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru ponúkame jazykové vzdelávanie už od raného veku dieťaťa.

Našimi prioritami sú:
kvalitná jazyková pripravenosť, jazykové vzdelávanie v ranom veku dieťaťa, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie, otvorenosť voči iným kultúram poznávaním kultúry cez jazyk a jazyka cez kultúru, prehĺbenie poznatkov o vlastnej kultúre, odbúranie strachu z učenia sa cudzieho jazyka a predsudkov voči iným kultúram v príjemnom domáckom prostredí, vaša spokojnosť,

Máme:
profesionálny prístup, mnohoročnú prax, zahraničné skúsenosti

Poskytujeme:
kurzy, ktoré sú na našom trhu novinkou, vzdelávanie širšieho okruhu učiacich sa, vzdelávanie znevýhodnených vekových skupín, maximálnu flexibilnosť a ochotu prispôsobiť sa požiadavkam a jazykovým zručnostiam klienta, prekladateľské a tlmočnícke služby, jazykový audit a poradenstvo, možnosť parkovania, doplnkové služby, zľavy pri absolvovaní viacerých kurzov alebo stupňov, štartovací balíček, pitný režim a drobné maškrty počas vyučovania,

Sme:
profesionálny a vysokokvalitný tím s mnohoročnými skúsenosťami zo zahraničia a s prácou so všetkými vekovými kategóriami, v centre mesta

Zaručujeme:
kvalitu, prijateľné ceny, max. 6 účastníkov v skupine, pri výjazdových kurzoch max. 12 účastníkov v skupine, komunikatívno-kulturologickú metódu vyučovania, príjemné prostredie, že sa dozviete, prečo sa voláme ru3 a prečo sme naše kurzy tak zaujímavo pomenovali,

Možnosť získania certifikátov v ruskom jazyku podľa SERR
Adresa:

Horný Val 25
010 01 Žilina
Slovenská republika

Mob.:

00421 903 252 108

Web stránka:

www.ru3.sk

E-mail:

ru3@ru3.skWeb stránka spoločnosti RU3 Priestory centra jazykovej komunikácie RU3 Pohľad do učebne RU3 Pohľad do učebne RU3 Pohľad do učebne RU3 Logo RU3